Raamatupidamisteenus

Teenuse sisu:

  • Algdokumentide vastavust kontroll kehtestatud nõuetele,
  • kirjendame tehingud vastavates registrites,
  • säilitame dokumente süstematiseeritult kuni lepingu lõppemiseni,
  • teostame raamatupidamist vastavalt tellija raamatupidamise sise-eeskirjadele,
  • koostame raamatupidamise aruandeid vastavalt kehtivale seadusandlusele,
  • teostame käibe-, tulu- ja sotsiaalmaksuarvestust,
  • koostame statistilisi aruandeid,
  • esitame kliendi poolt allkirjastatud deklaratsioonid ja aruanded asjaomastele asutustele seadusandluses ettenähtud tähtaegadeks,
  • anname nõu kuidas korraldada majandustegevust ja seda dokumenteerida nii, et maksukoormus ja -risk oleksid väikseimad.

Kõik olulised asjaolud fikseerime omavahelises lepingus ning peale seda on Teie ainuke ülesanne varustada meid raamatupidamise algdokumentidega või nende koopiatega, millede põhjal toimubki kogu Teie ettevõtte raamatupidamisarvestus.